Investment and coronavirus

Coronavirus results in another world. People must get used to new rules, regulations and restrictions. For some time we had to close at home, get along only in unavoidable cases and reduce our needs. Deluvis Wealth Management Director Tomáš Zahálka, MBA will give you an overview of the situation.

Vážení klienti,

tento text nepíši proto, abych zvedal morálku. Všichni si uvědomujeme, že to, co prožíváme my a naši blízcí, přesahuje naše zkušenosti a bohužel nevíme, jak dlouho a jak hodně nás to zasáhne.

Píši jako bankéř a poradce, který prožil .com bublinu, pád mrakodrapů WTC, finanční krizi a řeckou krizi.
Vzpomínám, jak při mé první krizové zkušenosti, jsme před dvaceti lety seděli společně s mou kolegyní na obědě s klientem (věk 85 let), který prožil většinu života v Austrálii a USA. A položili jsme mu vystrašení řečnickou otázku „co bude…?“. On se jenom usmál: „řeknu Vám co bude, zase to půjde nahoru, už jsem to zažil několikrát…“.

Ne, že by se na to dalo 100% spoléhat, ale i přes další prožité krize tady sedíme a tak pevně věřím, že to opět zvládneme.

V této době je potřeba komunikovat - poradce vs. klient. Máme tendenci se uzavřít a odkládat investice a fakticky držet hotovost. Na jedné straně to je logické a asi i částečně správné. V krizové době je potřeba přemýšlet hlavně o diverzifikaci.

Někteří jste zaznamenali dramatické ztráty na finančních trzích a je zcela přirozené tuto zkušenost a obavy z budoucnosti si promítnout do všeho ostatního. Ale samotné firmy po většině fungují dál, jen ztratily na své tržní hodnotě. I nadále lidé chodí do práce a běží výroba či jiná produkce, byť ovlivněno opatřeními proti viru. A stejně tak je potřeba nahlížet i na další investice a příležitosti.

Možná je správný čas na inventuru. Rádi Vám pomůžeme s analýzou portfolia, udělat si náhled na celek. A hlavně jsme připraveni Vám být nápomocni s jeho řízením a úpravou s cílem akcentovat nové myšlenky.

A pokud nyní necítíte chuť a potřebu investovat, vyplatí se komunikovat o portfoliu a nových produktech a řešit z pohledu „kam investovat, až se to uklidní“. Po uplynutí doby „držím hotovost“ přijde doba „je nutné diverzifikovat“ a je drobné mít předjednáno, kde by mohly Vaše peníze být bezpečnější. A situace přeje připraveným.

Naše interní heslo v Deluvis, jako party realistů upravujících plachty za silného větru je:

The pessimist complains about the wind,
The optimist expects it to change,
The realist adjusts the sails.

Děkujeme Vám za důvěru. Jsme zde, v plném nasazení, Vám k dispozici.

Myslíme na Vás a Vaše blízké.

S úctou

Tomáš Zahálka
a celý tým Deluvis Wealth Management

I want to learn more

Leave your contacts and we will get back to you.

Thank you, we will contact you soon.